Viceværtarbejde er et mange-facetteret arbejde, der nøje skal tilpasses den ekelte kunde. Lidt enkelt kan man sige, at viceværtarbejde er en kombination af alle de andre services vi leverer.

Derforuden indgår en del 'handyman' opgaver i vicevært-arbejdet. Det kan være opgaver som mindre maleropgaver, mindre mureropgaver eller mindre tømreropgaver. Hos den enkelte beboer kan der være opgaver som rensning af afløb, skiftning af pakninger i vandhaner, toiletter der ”løber”, samt hjælp med ind og udflytning. Og når varmesæsonen begynder, er der som regl en del radiatorer der skal ”udluftes” og termostater der har sat sig fast.

På ejendommen kan der være opgaver som opsætning eller reparation af have/redskabsskure, pasning af grønne områder, rensning af facader og tagrender, skakttømning, bekæmpelse af lugtgener (f.eks. fra affaldsbeholdere), bekæmpelse af skadedyr (specielt rotter), reparation af lyskilder og skift af pærer og lysstofrør, justering af døre (så at de lukker helt i uden at larme) samt rengøring efter håndværkere. For ikke at glemme fejning herunder fjernelse af hunde-efterladenskaber.

Graffiti skal helst fjernes lige så hurtigt det opstår.

I de ejendomme hvor der er egen varmekælder bør denne ligelides tilses med jævne mellemrum for at undgå varmespild. Nogle ejendomme ønsker udfyldning af ELO rapporter for at få total kontrol og overblik over varmeforbruget. Dette leverer vi naturligvis også.

I nogle ejendomme ønsker beboerne selv at stå for flere af disse opgaver, og i disse tilfælde skal ejendommen naturligvis kun betale for den service de finder nødvendig. Andre ejendomme ønsker at betale sig fra al 'bøvlet', så her påtager vi os naturligvis samtlige opgaver der måtte komme. Nogle ejendomme ønsker selv at stå for tilkaldelse af håndværkere, mens andre lader ejendomsservicefirmaet stå for dette.

Ikke to ejendomme er ens!

Kontakt os i dag, og få er uforpligtende tilbud.

vicevært
vicevært
græsslåning